All posts by Marcin

06 Mar

Wpływ nauki gry na instrumencie na rozwój i funkcjonowanie naszego mózgu

Coraz więcej pojawia się badań wskazujących na pozytywny wpływ nauki gry na instrumencie na rozwój naszych mózgów. Szczególny nacisk kładzie się na edukację dzieci, ponieważ rozpoczęcie nauki gry wcześniej daje najlepsze rezultaty w tym zakresie. Nauka muzyki ma wpływ na koncentrację, funkcje poznawcze, pamięć, czy zwiększenie aktywności połączeń neuronowych. Zachęcamy do obejrzenia tego krótkiego, aczkolwiek treściwego wykładu TED: